Sekwencjonowanie SARS-CoV-2

Naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum prowadzą zaawansowane badania nad występowaniem wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji regionu śląskiego. W tym celu przebadają 1500 próbek pochodzących od pacjentów z COVID-19, z których wyizolują i poddadzą pełnemu sekwencjonowaniu genom wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo zbadają również występowanie w próbkach innych patogenów, w tym wirusów grypy, a także zależność pomiędzy występowaniem określonego genotypu wirusa SARS-CoV-2, a stopniem aktywacji układu odpornościowego oraz przebiegiem klinicznym zakażenia.

Projekt ten jest najbardziej reprezentatywnym badaniem w skali całego kraju. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej konkretny rejon Polski. Wyniki badań przeprowadzonych w Gyncentrum stanowić będą cenne źródło wiedzy na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie Śląska. Na podstawie przeprowadzonych analiz będzie możliwe ustalenie algorytmów leczenia pacjentów chorujących na COVID-19. Wyniki badań zasilą także międzynarodowe bazy danych, takie jak GISAID, Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH), ELIXIR czy Europejskie Archiwum Nukleotydów (ENA), które monitorują występowanie różnych wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie.

W tym miejscu będziemy na bieżąco informowali o poszczególnych etapach oraz wynikach badań, prowadzonych przez naukowców z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

Start programu badawczego

Ruszają badania nad różnorodnością występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji regionu. Eksperci z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum przebadają 1500 próbek pochodzących od pacjentów z COVID-19, z których wyizolują i poddadzą pełnemu sekwencjonowaniu genom wirusa SARS-CoV-2 oraz współwystępujących w badanym materiale wirusów oddechowych, w tym wirusów grypy A i B.

Nowe warianty koronawirusa

Obecność pięciu różnych wariantów koronawirusa w woj. śląskim, w tym odmiany brytyjskiej, potwierdzili naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. Przeprowadzone pilotażowe sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 z 12 próbek ujawniło także występowanie w regionie niewykrytej do tej pory w Polsce odmiany oraz  jednej dominującej u pacjentów wymagających hospitalizacji.

Jednoczesne zakażenie trzema wirusami u dziecka i przypadki Delta Plus w woj. śląskim

Jednoczesne występowanie wirusów: SARS-CoV-2, RSV i paragrypy u 2,5 rocznego dziecka potwierdzili naukowcy Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. Drugi przypadek wykrytej koinfekcji (wirusem SARS-CoV-2 i wirusem paragrypy) dotyczy 5-miesięcznego niemowlęcia.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie w walce z COVID-19

15 listopada w Laboratorium Genetycznym Gyncentrum w Sosnowcu gościł Zastępca Szefa Misji Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Pan Jason Rheinberg. Wizyta była związana z prowadzonym przez Gyncentrum projektem sekwencjonowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji regionu śląskiego.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum współtwórcą mapy wariantów koronawirusa w województwie śląskim

To dzięki danym przekazywanym międzynarodowej sieci badawczo-naukowej, na podstawie których możliwe było stworzenie genomicznej mapy pandemii, stale poszerzanej o kolejne sekwencje wirusa SARS-CoV-2. Wszystko po to, aby móc zbudować jak najpełniejszy obraz rozwoju pandemii, co w jeszcze większym stopniu usprawni leczenie pacjentów zakażonych COVID-19.