Ankieta kwalifikacji do programu rehabilitacji po COVID-19

UWAGA - świadczenia rehabilitacyjne realizowane są w trybie ambulatoryjnym, w przychodni holsäMED w KATOWICACH, przy ul. Kotlarza 6.


Dane osobowe

Imię
Nazwisko
PESEL

Adres zamieszkania

Kod pocztowy (XX-XXX)
Miejscowość
Ulica
Numer / lokal

Kiedy uzyskał(a) Pani/Pan pozytywny wynik testu COVID-19


Dostępność czasowa do odbycia rehabilitacji


Dane kontaktowe

E-mail (na ten adres otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i posłuży do pobrania wyniku)
Numer telefonu (9 cyfr)


Proszę o wskazanie na skali 1-10 jakie zmiany zaszły po przejściu COVID-19 (skala 1-10, gdzie 1- najmniejsze nasilenie objawów, natomiast 10 -to największe możliwe nasilenie objawów).


 1. Na ile pogorszyła się Pani/ Pana jakość życia po przejściu COVID-19


 2. Osłabienie siły mięśniowej (ciężko wejść na piętro z zakupami, uczucie osłabienia rąk, nóg)


 3. Codzienne czynności (tj. sprzątanie, gotowanie,odkurzanie itp.) stanowią dla Pani/Pana problem (ciężko jest je wykonać w porównaniu do okresu sprzed choroby)


Proszę zaznaczyć odpowiedź, która Panią/ Pana dotyczy:


 1. Czy aktualnie odczuwa Pani/Pan poCOVIDowe…?


 2. Czy po przejściu COVID-19 pojawiły się problemy z oddychaniem bez konkretnej przyczyny (pojawiające się nagle)


 3. Jeśli występują duszności to kiedy się pojawiają?


 4. Czy przed zachorowaniem na COVID-19 palił/a Pan/Pani papierosy?


 5. Czy przed zachorowaniem na COVID-19 nadużywał/a Pan/Pani alkoholu lub innych używek?


 6. Czy po zakończeniu kwarantanny od razu wrócił/a Pan/Pani do pracy? 7. Czy pracuje Pani/Pan po przebyciu COVID-19?


 8. Czy po przebyciu COVID-19 pojawiają się u Pani/ Pana problemy w wykonywaniu czynności zawodowych? 9. Czy ma Pan/Pani pracę siedzącą?


 10. Czy choruje Pan/Pani lub chorował(a) na:


 11. Czy przed zachorowaniem na COVID-19 uprawiał(a) Pan/Pani aktywność fizyczną?


 12. Jak ocenia Pani/Pan swoją aktywność fizyczną w odniesieniu do tej sprzed zachorowania?


 13. Czy korzystał/a Pan/Pani z pomocy fizjoterapeuty po zakończeniu kwarantanny lub po zachorowaniu na COVID-19? 14. Czy po przejściu COVID-19 zaobserwował/a Pan/ Pani jakieś zmiany (niewymienione w ankiecie) w swoim organizmie? 15. Jaki objawy występują obecnie?